Ταξίμετρο Digitax M1

Το DIGITAX Μ1 PLUS είναι ένα Ιταλικής..

Ταξίμετρο Digitax M1

MΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Το DIGITAX Μ1 PLUS είναι ένα Ιταλικής κατασκευής ταξίμετρο, τύπου καθρέπτη. Διαθέτει ευανάγνωστα κόκκινα LED γράμματα που δείχνουν τις κανονικές και τις έξτρα χρεώσεις του κομίστρου της διαδρομής. Στο κάτω μέρος του καθρέπτη υπάρχουν τα κουμπιά λειτουργιών. Η τοποθέτηση του DIGITAX F3 PLUS είναι εύκολη και την αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι τεχνικοί οργάνων της εταιρείας μας.

Το DIGITAX Μ1 PLUS είναι ένα Ιταλικής κατασκευής ταξίμετρο, τύπου καθρέπτη. Διαθέτει ευανάγνωστα κόκκινα LED γράμματα που δείχνουν τις κανονικές και τις έξτρα χρεώσεις του κομίστρου της διαδρομής. Στο κάτω μέρος του καθρέπτη υπάρχουν τα κουμπιά λειτουργιών. Η τοποθέτηση του DIGITAX F3 PLUS είναι εύκολη και την αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι τεχνικοί οργάνων της εταιρείας μας.

Η εταιρεία KOSMAS, διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς οργάνων. Η εταιρεία, αναλαμβάνει την τοποθέτηση του ταξίμετρου που γίνεται αυθημερόν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής και την επισκευή βλαβών σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα ταξίμετρα μετά την τοποθέτηση τους. Η εταιρεία διαθέτει για τα ταξίμετρα ένα χρόνο εγγύηση.